Disclaimer

Welkom op de website het DD boekje

De website is uitsluitend bedoelt voor BIG geregisterde artsen als ondersteuning bij het klinisch redeneren doormiddel van een zorgvuldig opgezette database met differentiaal diagnoses. De informatie op de website is bedoeld als hulpmiddel. U bent ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de gegeven informatie. Het DD Boekje stelt zich daarentegen wel open voor attendering op (vermeende) fouten in de opmaak of inhoud van de gepubliceerde teksten.  Via de contactknop kunt u eventuele op- en aanmerkingen aan mij doorgeven.

​​​Algemene disclaimer

  • Hoewel aan alle pagina’s van de website de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Het DD boekje aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina’s van de website.
  • De Informatie op de website is uitsluitend bedoelt voor BIG geregisterde artsen.
  • De toepasbaarheid en de toepassing van de website in de praktijk is de verantwoordelijkheid van de behandelende arts.
  • Deze site geeft geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft raden wij u te allen tijde aan contact op te nemen met uw huisarts (of eventueel uw specialist).
  • De informatie op deze site is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door de arts of de verpleegkundige aan de patiënt wordt verstrekt.
  • De website bevat de meest voorkomende oorzaken voor symptomen en ziektebeelden. Voor de minst voorkomende oorzaken adviseren wij u om toch literatuur research te doen.
  • De referenties waarnaar het DD boekje linkt worden door ons regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie. Toch kan het ons voor de inhoud van de pagina’s van derden nooit verantwoordelijk worden gehouden. Het DD boekje is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.
  • Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensebstand, of openbaar gemaakt in enige vorm, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch of enige andere wijze zonder voorafgaande toestemming van de oprichters.
  • Door op het kruisje te klikken, gaat u akkoord met de voorwaarden hierboven.

H.I. Uslu,

Comments are closed.