Acute colon pseudo-obstructie (Ogilvie’s syndroom)

Etiologie

 • Mechanische obstructie van de dikke darm, bijv. Maligniteit, diverticulitis, volvulus, fecale impactie
 • Toxische megacolon als gevolg van inflammatoire darmaandoeningen of C. difficile colitis
 • Megacolon als gevolg van de ziekte van Chagas, de ziekte van Hirschsprung (aganglionisch), multiple sclerose, sacrale zenuwbeschadiging, myxoedeem (hypothyreoïdie)
 • Chronische pseudo-obstructie in de darmen
 • Acute colon pseudo-obstructie (Ogilvie-syndroom), geassocieerd met:
 • Trauma, brandwonden of postoperatief
 • Ademhalingsfalen
 • Kwaadheid
 • Myocardinfarct of congestief hartfalen (CHF)
 • Pancreatitis
 • Beroerte of subarachnoïdale bloeding
 • Intestinale ischemie
 • Geneesmiddelen, bijvoorbeeld opioïden, anticholinergica

Comments are closed.