Acute bijnierinsufficiëntie

Etiologie

Primaire bijnierinsufficiëntie (ziekte van Addison)

 • Auto-immuun
 • Chirurgische verwijdering of trauma
 • Infectie, bijvoorbeeld tuberculose, histoplasmose
 • Bijnierbloeding
 • Gemetastaseerde kanker
 • Adrenoleukodystrofie
 • Hemochromatose of amyloïdose
 • Aangeboren bijnierhyperplasie

Secundaire bijnierinsufficiëntie

 • Hypofysefalen (atrofie, necrose, tumor)
 • Exogene steroïden

DDx

 • Andere soorten shock, bijvoorbeeld septisch, cardiogeen, hypovolemisch, anafylactisch
 • Hyperkaliëmie door andere oorzaken, bijvoorbeeld nierfalen, rabdomyolyse
 • Hyponatriëmie door andere oorzaken, bijvoorbeeld SIADH, cirrose, braken

Comments are closed.