Aanpassingsstoornis

DDx

  • Angststoornis, bijvoorbeeld gegeneraliseerde angststoornis, acute stressstoornis, PTSS
  • Depressieve stoornis
  • Persoonlijkheidsstoornis
  • Somatoforme stoornis (bijv. Somatisatie)
  • Alcohol- of drugsmisbruik

Comments are closed.